ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία K+G Complex Public Company Ltd σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2023, ανακοινώνει τα ακόλουθα: 1.   Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών για την επικύρωση και εγγραφή του Ειδικού Ψηφίσματος που εγκρίθηκε στην Έκτακτη…

Announcement

K+G Complex Public Company Ltd announces that the Board of Directors of the Company will convene on Friday 27th October 2023, to consider and decide on a proposal for the reduction of the nominal value of its share. The purpose of the proposed reduction is to return capital by paying cash to its shareholders. C.C.C.…